Morecom er merkenavnet på konsulentvirksomheten i IPCO AS. Vi leverer tjenester kyttet til implementering av IPCOs løsninger og tjenester. I tillegg leverer vi spesialiserte tjenester innen gjennomføring av prosjekter i det norskre tele- og IT markedet. Våre konsulenter har utdannelse på universitets/høyskolenivå, og har lang erfaring med gjennomføring av komplekse IKT-prosjekter innen bransjer som telekom, transport/samferdsel, helse, forsvar, energi, og offentlig forvaltning. Vi dekker et bredt spekter av kompetanse, har erfaring med alle faser av IKT-prosjekter - fra idé til verdi, og fyller roller som rådgiver, prosjektleder, arkitekt, testleder, tester, utvikler, og innføringsansvarlig. Vi har dessuten spesialister innen en del spesifikke teknologiområder.

Vi leverer typisk enkeltressurser eller team inn i kundenes IKT-prosjekter. Våre kunder er større organisasjoner som er profesjonelle brukere av IKT.