Forvaltning

Vi leverer applikasjonsforvaltning basert på ITILv3 prosesser basert på tjenesteavtaler (SLA).

Tjenesten kan omfatte:

  • Sikker oppbevaring og forvaltning av kildekode og biblioteker
  • Konfigurasjonsstyring og versjonskontroll
  • Support, feilhåndtering/retting og mindre tilpasninger
  • Forebyggende vedlikehold og release planlegging
  • Kapasitetshåndtering (inkludert monitorering av bruksmønster og kapasitet)


Som kunde får du en SLA avtale som angir blant annet hvilke tjenester som leveres, hvordan tjenesten er satt opp, hvilken åpningstid som gjelder, responstider osv. Vi har også en egen prosess for å ta inn nye kunder og applikasjoner inn i forvaltningsporteføljen.

Vi leverer forvaltningen som en in-house tjeneste, men leverer også ressurser/team inn i kundenes forvaltningsorganisasjon ved behov.

Kontakt: Ole Jakob Ottestad |  tlf: +47 99 57 69 76  |  mail: ojo@ipco.no